Λόγος της Μελίνας Μερκούρη, Υπουργού Πολιτισμού & Επιστημών της Ελλάδας, Παγκόσμια Διάσκεψη Πολιτιστικής Πολιτικής της UNESCO, Μεξικό, 29.7.1982

Λόγος της Μελίνας Μερκούρη, Υπουργού Πολιτισμού & Επιστημών της Ελλάδας, Oxford Union, 12.6.86