Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, υιοθετώντας τις βασικές ιδέες της πολιτικής που σχεδίασε και εφάρμοσε η Μελίνα Μερκούρη ως Υπουργός Πολιτισμού, φιλοδοξεί να συμβάλει στην προβολή και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Ήδη από τις πρώτες ημέρες της υπουργικής θητείας της, η Μελίνα Μερκούρη, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες, αποφάσισε να υποστηρίξει δυναμικά το πρόγραμμα συντηρήσεως των μνημείων της Ακρόπολης και παράλληλα ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα.

Οι δύο αυτές βασικές επιλογές της Μελίνας Μερκούρη στηρίζονταν σε μια εδραία πεποίθηση: Ότι, δηλαδή, τα μνημεία της Ακρόπολης, ως αδιάσπαστο σύνολο μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας, αποτυπώνουν το κλασικό ελληνικό πνεύμα και, ως οικουμενικά σύμβολα, συνοψίζουν αξίες, αρχές και ιδανικά, προς τα οποία επιδιώκουν να εναρμονίσουν τη δράση τους οι κοινωνίες της εποχής μας.

Για το λόγο αυτό το Ίδρυμα προσανατόλισε τη δράση του προς αυτές τις κατευθύνσεις και έθεσε ως προορισμό του την εκπλήρωση των κατωτέρω σκοπών, τους οποίους προσδοκά να πραγματοποιήσει σε ενίσχυση των ενεργειών του Ελληνικού Κράτους και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του:

Ανάληψη και συντονισμός πρωτοβουλιών για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα
Προώθηση ενεργειών για τη δημιουργία του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως
Οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάδειξη και προβολή των αξιών και ιδεωδών του ελληνικού πολιτισμού, με έμφαση στον επίκαιρο και οικουμενικό χαρακτήρα τους
Χορήγηση υποτροφιών σε αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της Ιστορίας, Φιλολογίας, Αρχαιολογίας ή Ανθρωπολογίας
Απονομή χρηματικού βραβείου σε επιστήμονες ή καλλιτέχνες για την επιβράβευση του εν γένει έργου τους

Χρίστος Ζουράρις
Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος