Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη διαθέτει αρχείο για τη ζωή και το έργο της Μελίνας Μερκούρη
· Αποκόμματα τύπου
· Φωτογραφίες
· Οπτικοακουστικό υλικό