Ιδρυτής
Jules Dassin
Διοικητικό Συμβούλιο
Χριστόφορος Αργυρόπουλος Πρόεδρος
Χρίστος Ζουράρις Αντιπρόεδρος
Μανουέλλα Παυλίδου Γενική Γραμματέας
Γιώργος Λιόντος Ταμίας
Κωνσταντίνος Αλαβάνος Μέλος
Ειρήνη Γερουλάνου Μέλος
Νίκη Λαλιώτη Μέλος
Βικτωρία Σολομωνίδου Μέλος
Παύλος Τσίμας Μέλος

Επίτιμο Μέλος του Δ.Σ

Σπύρος Μερκούρης †