Ένας χρόνος με την καρφίτσα της Μελίνας, Ιωάννα Κολλιοπούλου 2018

Ένας χρόνος με την καρφίτσα της Μελίνας.

Ένας χρόνος περισυλλογής, εντατικής δουλειάς και δημιουργίας. Ένα τιμητικό
βραβείο -αποτέλεσμα μίας συνάντησης- που λειτούργησε και αυτό,

μαζί με ένα σύνολο άλλων πραγμάτων, ως μια ώθηση στο να συνεχίσω να αναζητάω
και να ανακαλύπτω τι είναι αυτό που κάνω και τι θέλω να είναι αυτό που κάνω.

Η συνάντηση με τον Γιάννη Οικονομίδη και την υπόλοιπη ομάδα της παράστασης
“Στέλλα κοιμήσου” μου απέδειξε πως η ουσία βρίσκεται στην αγάπη.

Δεν μπορώ λοιπόν παρά να μοιραστώ αυτό το βραβείο μαζί τους.