Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη εκφράζει την οδύνη για την απώλεια μιας σημαντικής προσωπικότητας του νέου ελληνισμού. Ο διαπρεπής αρχαιολόγος συνέδεσε το όνομά του με τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, τη λαμπρή αποκάλυψή του και τη δημιουργία του Μουσείου του. Εξ ίσου σημαντική υπήρξε η συμβολή του στη δημιουργία και την επιτυχή λειτουργία του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, ως του εμπνευσμένου επικεφαλής της διοίκησής του. Σήμερα το Μουσείο της Ακρόπολης αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σύγχρονα Μουσεία του κόσμου, με τεράστια επισκεψιμότητα.

Το Μουσείο αυτό ήταν στο συνολικό όραμα της Μελίνας Μερκούρη για την επιστροφή των «Μαρμάρων της Ακρόπολης», ένα αναγκαίο όργανο της διεκδίκησής τους που πείθει ότι η Χώρα μας είναι απολύτως ικανή να προστατεύσει και να προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της. Είναι πλέον ο χώρος που στεγάζει την ιστορία του Παρθενώνα και τα μοναδικά μνημεία που είχε διασώσει με σεβασμό η Δημοκρατία των Αθηναίων, όταν ανήγειρε το μοναδικό αυτό μνημείο που συμβολίζει διαιωνίως την πολιτισμική ακμή του «χρυσού αιώνα» της αρχαίας ιστορίας και τις αξίες του: τον ελεύθερο και δημιουργικό στοχασμό που εμπνέει την ελληνική Παιδεία και Τέχνη, τη λατρεία του Κάλλους, που διαμόρφωσε το κλασικό ελληνικό μέτρο και τη δημοκρατική αρχή, που αποτελεί ευρωπαϊκή και οικουμενική παρακαταθήκη.

Ο Δημήτριος Παντερμαλής ανταπεξήλθε με απόλυτη επιτυχία στα καθήκοντά του, με την αφοσίωση, την ευσυνειδησία και την αποτελεσματικότητα που τον διέκρινε. Ο σεμνός, όπως όλοι οι άξιοι πνευματικοί άνθρωποι, επιστήμονας και διανοούμενος συνεργάστηκε αρμονικά με την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και ανέπτυξαν στενό δεσμό αμοιβαίας εκτίμησης, φιλίας και παραγωγικής συνεργασίας και μετά το θάνατό της σεβάστηκε τον λόγο ύπαρξης εκείνης: την παλιννόστηση των Μαρμάρων της Ακρόπολης. Η Μελίνα χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο που αντικατέστησε  τον προκλητικό και ανιστόρητο προσδιορισμό τους με το όνομα του Έλγιν, άρπαγα και καταστροφέα όχι μόνο της ενότητας, αλλά και του οικουμενικού νοήματος του Παρθενώνα.

Η μνήμη του Δημητρίου Παντερμαλή παραμένει φωτεινό παράδειγμα ειλικρινούς και ανιδιοτελούς προσφοράς στον πολιτισμό. Η απουσία του γίνεται οδυνηρά αισθητή, γιατί χάθηκε ένας αναντικατάστατος «καλός καγαθός» φίλος του Ιδρύματος. Δυστυχώς η απουσία του φάνηκε πρόσφατα, όταν σε διεθνείς ημερίδες που έγιναν στο Ν.Μ.Α.  για την «Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα», δεν είχε κληθεί να μετάσχει το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, καταστατικός σκοπός του οποίου είναι η Επιστροφή των Μαρμάρων, ως αδιάκοπη συνέχεια των προσπαθειών της Μελίνας για την πραγμάτωσή του. Το Ίδρυμα συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία του Ν.Μ.Α. και επί Προεδρίας του αλησμόνητου Ζυλ Ντασέν κάλυψε τη δαπάνη του αρχικού σχεδιασμού του. Θεωρούμε ότι η αγνόησή του δεν υπήρξε σκόπιμη. Όμως η παράλειψη να κληθεί να μετάσχει σε ημερίδες για την επιστροφή των Μαρμάρων αποτελεί γεγονός. Η αξιολόγησή του είναι αναγκαία.

 

                                                             Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

                                                                Ο Πρόεδρος του Ι.Μ.Μ.

                                                             Χριστόφορος  Αργυρόπουλος