Το Δ. Σ. του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, εξ αφορμής σχετικών δημοσιευμάτων, διευκρινίζει, ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο ζητείται να συστεγαστεί το Ίδρυμα με υπηρεσία του Υπουργείου στο κτίριο της οδού Πολυγνώτου 9-11.

Στο κτίριο αυτό εδρεύει και λειτουργεί το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη κατά παραχώρηση της Πολιτείας, σε αναγνώριση τιμής προς τους θεσμούς που παρέλαβε από τη Μελίνα, όπως πρόσφατα δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Αριστείδης Μπαλτάς, αλλά και πρακτικής και ενίσχυσης των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος για προβολή της κλασσικής γραμματείας και Τέχνης και της σύγχρονης πνευματικής δημιουργίας.

Το Δ.Σ. του ΙΜΜ πιστεύει δικαιολογημένα, ότι η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ίδρυμα θα συνεχιστεί απρόσκοπτα σε όλους τους τομείς, όπως είναι ο αγώνας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και οι δράσεις για την προώθηση της σχέσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, που αποτέλεσε καθοριστική αντίληψη του σημαντικού έργου της Μελίνας Μερκούρη ως Υπουργού Πολιτισμού.