2006-2007

 

Κλασική Φιλολογία: κα Άννα Λάμαρη

Αρχαιολογία: κος Βασίλης Πετράκης  

 

2007-2008

Κλασική Φιλολογία: κος Νίκος Μήλτσιος

Βυζαντινή Φιλολογία: κα Ελισάβετ Σωτηρούδη  

 

2008-2009

Φιλολογία: κος Φίλιππος Παππάς

Γλωσσολογία: κα Μαρία Μπαρούνη

 

2009-2010

Βυζαντινή Φιλολογία: κα Σωτηρία Αλεξία Πρωτογήρου

Κοινωνική Ανθρωπολογία: κα Θεοδοσία Μαρινούδη  

 

2010-2011

Φιλολογία: κα Αγλαΐα Παπαλεωνιδοπούλου

Θεατρολογία: κα Ευφροσύνη Κωσταρά