2020-2021

Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία: κα Παναγιώτα Βασιλάκη
Θεατρολογία: κα Ειρήνη-Μαρία Φασιάνη

 

2019-2020
Κλασσική Φιλολογία και Ιστορία της Αρχαιότητας: κα Γεωργία Χουστουλάκη
Βυζαντινή Φιλολογία και Ιστορία: κα Αικατερίνη Κιλτζανίδου

 

2018-2019
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία και Πολιτισμός: κα Αλίκη Γκανά
Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία: κος Μάρκος Ξυδάκης

 

2017-2018
Ελληνική Φιλολογία: κα Αποστολία Αλεπίδου
Ελληνική Φιλολογία: κος Παναγιώτης Ελ Γκεντί

 

2016-2017
Φιλολογία: κος Παναγιώτης Σταματόπουλος
Φιλολογία: κα Μαρία Ψάλτη

 

2015-2016
Ιστορία: κος Χρήστος Κυριακόπουλος
Φιλολογία: κα Κυριακή Χατζηαθανασίου

 

2014-2015
Θεατρολογία: κα Πασχαλίνα-Αθηνά Σαραντίδη
Ιστορία: κα Μαρία Αρβανίτη

 

2013-2014
Ελληνική Φιλολογία: κα Άννα-Μαρία Σιχάνη
Ελληνική Φιλολογία: κα Κατερίνα Χριστοπούλου

 

2012-2013
Ελληνική Ιστορία: κα Ρόζη – Τριανταφυλλιά Αγγελάκη
Ελληνική Ιστορία: κα Σωτηρούλα Κ. Βασιλείου

 

2011-2012
Ιστορία: κος Βασίλειος Κολλάρος
Μεθοδολογία, Ιστορία και Θεωρία της Επιστήμης: κα Ειρήνη Γκουνταρούλη

 

2010-2011
Φιλολογία: κα Αγλαΐα Παπαλεωνιδοπούλου
Θεατρολογία: κα Ευφροσύνη Κωσταρά

 

2009-2010
Βυζαντινή Φιλολογία: κα Σωτηρία Αλεξία Πρωτογήρου
Κοινωνική Ανθρωπολογία: κα Θεοδοσία Μαρινούδη

 

2008-2009
Φιλολογία: κος Φίλιππος Παππάς
Γλωσσολογία: κα Μαρία Μπαρούνη

 

2007-2008
Κλασική Φιλολογία: κος Νίκος Μήλτσιος
Βυζαντινή Φιλολογία: κα Ελισάβετ Σωτηρούδη

 

2006-2007
Κλασική Φιλολογία: κα Άννα Λάμαρη
Αρχαιολογία: κος Βασίλης Πετράκης